Terminal Polipropileno - 3/4" HE x 1/2"

Terminal Polipropileno - 3/4" HE x 1/2"

SKU: CR1327X34
Terminal Polipropileno - 3/4" HE x 1/2".

Precio Neto. No incluye IVA.