Terminal Polipropileno - 1/2" HE x 1/2"

Terminal Polipropileno - 1/2" HE x 1/2"

SKU: CR1327X12
Terminal Polipropileno - 1/2" HE

Precio Neto. No incluye IVA.